• Ljubija 44, 3330 Ljubija, Mozirje
  • 041 689 783
  • milan.pistotnik@siol.net

Ohišje MINI RT


Mehanizem vrtljive mize je Autorotor T10 kot standard, ročno vrtljiva miza je opcijsko. Premer vrtljive mize je 540 mm, delovna višina je 850 mm za sedeče delovno mesto in 950 mm za stoječe delovno mesto. Vmesna pregrada mize je višine 200 mm in omogoča označevanje kosov višine do 195 mm.

Glavne značilnosti ohišja:

  • Močno varjeno podnožje stroja iz 3 mm pločevine.
  • Vsi nosilni deli mehanizma rotirajoče mize so izdelani iz 10 mm jeklenih plošč.
  • Nivelirni mehanizem za rotirajočo mizo kot standard. S tem mehanizmom zagotovimo paralelnost med mizo in osmi stroja v toleranci 0,1 mm po celotni površini mize.
  • Oddaljenost od tal 100 mm.
  • Motorizirana Z-os s hodom 300 mm kot standard.
Ohišje MINI RT
Mehanizem vrtljive mize je Autorotor T10
Ohišje MINI RT